Park prirode Kopački rit

Kategorija ponude

Destinacija ponude

Lokacija ponude

Baranja

Cijena

kn -
- kn

Park prirode Kopački rit

Park prirode Kopački rit je najstariji proglašeni park prirode u Hrvatskoj. Utemeljen je 1976. godine. Obuhvaća poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, između rijeka Dunav na istoku i Drave na jugu. Utemeljen je 1976. godine. Park prirode je ukupne veličine 177 km2, od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 80 km2. Administrativno se nalazi u općini Bilje, Osječko-baranjska županija. Ime je dobio prema istoimenom selu koje se nalazi na rubu parka, od mađ. “kopacs” = kopča i “rét” = močvarna livada.

Kopački rit je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi. Ovo područje tijekom godine značajno mijenja svoj izgled, ovisno o intenzitetu plavljenja, pretežno iz Dunava a manje iz Drave. Ovisno o vodostaju, vode tih dviju rijeka neprestano oblikuju i mijenjaju izgled Rita, stvarajući prekrasan mozaik jezera, kanala, bara i greda, poplavnih šuma, trščaka i vlažnih livada. Dijelovi kopna i voda čine vrlo složen mozaik, a njihov oblik i funkcija u datom trenutku ovise o količini nadošle vode. Kanali su veza između toka Dunava i Drave, a postoji i splet kanala koji čine vodene veze unutar rita.

Kopački rit je najveće mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju i najvažniji ornitološki rezervat u Hrvatskoj. Uvršten je i u listu ornitološki značajnih područja IBA (Important Bird Area), a nominiran je i za uvrštenje u UNESCO. U njemu se svake godine gnijezdi oko 140 vrsta ptica, a velika bioraznolikost od 2000 bioloških vrsta odraz je bogate flore i faune parka. Poznato je stanište i običnoga jelena te osobito orla štekavca, koji je simbol Parka.

Park prirode Kopački rit ima veliko turističko značenje u Osječko-baranjskoj županiji jer više od trećine turista godišnje posjeti rit. Sam park ima veliki turistički potencijal. Osim očuvane prirode i bogate flore i faune ističe se i kulturno-povijesna baština. U naselju Tikveš je dvorski lovno-rezidencijalni kompleks iz 19. stoljeća (koristili su ga kralj Aleksandar i predsjednik Tito) i lovačka ladanjska vila. Vrlo brzo se razvijaju seoski turizam i ekoturizam, ali su još uvijek manje zastupljeni od lovnog turizma i rekreativnog ribolova.

 

PONUDITELJ

Park prirode Kopački rit
JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE KOPAČKI RIT”
+38531/285-380
DESTINACIJE
DOGAĐANJA
PONUDA DESTINACIJA
MAGAZIN