Tvrđava Nehaj

Palača je građena u 14./15. st. i vrhunski je objekt profane arhitekture grada Senja.

Kategorija ponude

Destinacija ponude

Lokacija ponude

Nehajski put 3, 53270, Senj

Cijena

kn -
- kn

Tvrđava Nehaj

Palača je građena u 14./15. st. i vrhunski je objekt profane arhitekture grada Senja.

Tvrđava Nehaj, simbol grada Senja, sagrađena je 1558. godine pod nadzorom kapetana i generala hrvatske Vojne krajine Ivana Lenkovića i kapetana Herbarta VIII. Auersperga Turjaškog.

Početkom 15. i u tijeku 16. stoljeća pred osmanlijskom silom padaju carstva i kraljevstva što je imalo za posljedicu pripremanje za obranu u još neosvojenim dijelovima Europe. Dramatično razdoblje za Europu i za gradnju utvrda nastupilo je nakon 1453. godine i pada Carigrada. Ubrzo nakon tog događaja Osmanlije su pod zidinama Senja zbog čega tadašnje vojne, civilne i crkvene vlasti  trebaju vrlo brzo organizirati obranu grada i stanovništva.

U tvrđavi Nehaj postavljena je zbirka Senjski uskoci i Senjska primorska kapetanija, stalne izložbe Senjske crkve kroz povijest i Gradski i plemićki grbovi Senja. Tvrđavom upravlja Gradski muzej Senj.

PONUDITELJ

Tvrđava Nehaj
Gradski muzej Senj
00385 53 881 141
DESTINACIJE
DOGAĐANJA
PONUDA DESTINACIJA
MAGAZIN