Park prirode Učka

Destinacija ponude

Lokacija ponude

Učka i Ćićarija

Cijena

kn -
- kn

Park prirode Učka

Park Prirode Učka obuhvaća područje masiva Učke i dijela Ćićarijej. Nalazi se u blizini grada Rijeke a površine je 160 kvadratnih kilometara. Najviši vrhovi Parka su Vojak, visine 1396 m, i Veli Planik, visine 1272m. Park prirode je proglašen zaštićenim područjem 1999. godine. Blizina mora pogoduje specifičnoj klimi i bujnoj vegetaciji te se stoga u Parku mogu naći mnoge zaštićene i rijetke životinjske i biljne vrste.

Stijene koje izgrađuju planinu Učku nastajale su taloženjem mineralnih skeletnih ostataka vodenih organizama tijekom milijuna godina. O tome svjedoče brojni fosili koje nalazimo u taložnim vapnenačkim stijenama. Među vrijednostima nežive prirode Parka možemo  izdvojiti geomorfološki spomenik prirode kanjon Vela draga,  Krvavu stijenu na jugozapadnom dijelu Učke i Stijenu pod Brestom na Ćićariji. Krški teren Učke obiluje speleološkim objektima kojih ima gotovo 200. U podzemlju Učke dosada su zabilježene neke endemske vrste podzemne faune, a brojni su i arheološki i povijesni nalazi iz različitih špilja i jama u Parku.

Istražujući Učku i Ćićariju prolazimo kroz nekoliko različitih visinskih pojasa šumske vegetacije, tako u Parku nalazimo šume hrasta medunca, bijelog graba, kestena, crnog graba i bukve. Šume su dom brojnim životinjskim vrstama kao što su vjeverice, sivi puhovi, šumske voluharice, divlje svinje, srne. Livade i travnjaci Učke i Ćićarije, zbog osebujne i bogate flore, predstavljaju prije svega značajan spremnik bioraznolikosti živog svijeta. Ovdje nalazimo čitav niz rijetkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta.

U bogatstvu planinske vegetacije i endemičnih vrsta ističe se stjenoviti greben najvišeg vrha Učke, Vojak. Sa stare kule-vidikovca, izgrađene početkom prošlog stoljeća, pruža se veličanstven pogled na Istru, Kvarnerski zaljev s otocima, planine Gorskog kotara, Velebit, Alpe i Italiju. Na kuli se mogu dobiti informacije o Parku, a postavljeni teleskopi pružaju još bolji pogled na okolne krajolike. U neposrednoj blizini nalazi se i uzletište za slobodno letenje ovjesnim jedrilicama i padobranskim jedrima.

Prirodni fenomen, kanjon Vela draga, danas je zaštićen u kategoriji geomorfološki spomenik prirode. Na samom rubu kanjona uređeni su vidikovac i odmorište te izložba na otvorenom. U sjeni masiva Učke smješteni su ostaci ranosrednjovjekovnog kožljačkog kaštela mističnog izgleda koji još i danas skrivaju tajne iz vremena u kojem je bio naseljen. Kanjon Mošćeničke Drage jedna od najljepših bujičnih dolina, sa svojim strmim, duboko usječenim stjenovitim stranama i još uvijek obrađenim terasama iznad kojih dominira Učka, odlikuje se iznimnom slikovitošću krajobraza te bogatom florom, faunom i povijesnim naslijeđem.

Stjenoviti Brajkov vrh u čijem je podnožju stalni izvor koji se prelijeva iz jednog korita u drugo, predstavlja prizor idile u srcu Ćićarije. U neposrednoj blizini smješten je planinarski dom PD “Glas Istre”. S najvišeg vrha sjevernog dijela masiva Učke, Velog Planika, koji svojim golim i stjenovitim vrhom strši kao kontrast u gustoj šumi Ćićarije, pruža se jedinstven pogled od 360 stupnjeva.

Do sada je učinjeno mnogo na turističkoj infrastrukturi kako bi se stvorio što kompletniji i sadržajniji turistički proizvod, a sve kako bi posjetitelji čim više uživali u ljepoti prirode koju pružaju Učka i Ćićarija. Program “Učka outdoor” posjetiteljima  pruža izvanredne uvjete za raznolike rekreativne i sportske aktivnosti kao što su planinarenje, brdski biciklizam, slobodno penjanje, slobodno letenje, pustolovne utrke…

PONUDITELJ

Park prirode Učka
Javna ustanova Park prirode Učka
+385 (0)51 293 753
DESTINACIJE
DOGAĐANJA
PONUDA DESTINACIJA
MAGAZIN